Hezlie Noorshyam bin Abu Samah (2022) “Mengurus Tingkah Laku Kanak-Kanak Autisme di Peringkat Sekolah Rendah”, Amalan Terbaik Dalam Pendidikan Khas Dan Inklusif, 1(1). Available at: https://publication.seameosen.edu.my/index.php/amalanterbaik/article/view/293 (Accessed: 29 February 2024).