Nazarinar binti Seman@Jaafar (2022) “Memperkasakan Program Persijilan Sijil Kemahiran Malaysia Dalam Kalangan Murid Berkeperluan Pendidikan Khas Menerusi Program Berkembar Bersama Pusat Bertauliah”, Amalan Terbaik Dalam Pendidikan Khas Dan Inklusif, 1(1). Available at: https://publication.seameosen.edu.my/index.php/amalanterbaik/article/view/318 (Accessed: 29 February 2024).